Druhy včel

V systematizaci druhů rodu včela dochází stále k novým objevům. Rod ‎: ‎ včela ‎ (Apis) Třída ‎: ‎ hmyz ‎ (Insecta) Kmen ‎: ‎ členovci ‎ (Arthropoda) Podřád ‎: ‎ štíhlopasí ‎ (Apocrita) Druhy včel – Bee Hive Monitoring beehivemonitoring. Pokud jde o včelu, možná první věcí, která prochází vaší . Hospodářsky nejvýznamnější včelí plemena (rasy) 1. Italská včela : Apis mellifera ligustica.

Včela korutanská neboli kraňka: Apis mellifera carnica.

Ascher, když dal dohromady potřebné údaje z internetových stránek a map popisujících živočišné druhy a jejich rozšíření. Počet známých druhů. Podobně jako ostatní živočišné druhy , i včely mají mnoho druhů. Matka se páří jednou za život a to hned s několika trubci. Poté klade -roky.

Matku lze od ostatních včel rozeznat podle vzhledu. Její hlava a hruď jsou přibližně . Druh – včela medonosná (Apis mellifera). Nejen včela medonosná, ale všechny včely na světě a jejich pestrá druhovost jsou zásadní.

Jeden druh umí to a druhý zase jinou činnost s . V medném váčku začíná přeměna na med za účasti invertázy hltanové žlázy. Obsah medného váčku může včela zpětně vyvrhovat. Včelstvo tvoří tři druhy jedinců, rozdělených do jedné samčí a dvou samičích kast.

Jsou to dělnice (neplodné samičky), matka (plodná samička), trubci (samečci) a . U zemědělských plodin je . Jedná se o druh vázaný svým rozšířením na tropy a subtropy jižní a jihovýchodní Asie. V Indii je producentem většiny dostupného medu. Dělnice včely obrovské . Náš střešní včelař nás ubezpečoval, že máme klidné plemeno včel. Z krajiny navíc postupně mizí důležité druhy rostlin, ze kterých včely. Na rozdíl od včel žijících v půdě jsou mnohé další druhy samotářských včel a . Jde o samotářský druh , matka staví hnízdo v písku, aby chránila své potomky před extrémními pouštními teplotami.

VČELA MEDONOSNÁ ZÁPADNÍ. Mezi ostatními druhy včel je nejvíce hospodářsky využívána. Hlava včelí matky má srdcovitý tvar, dělnice trojúhelníkový a hlava trubce je kruhovi- tá.

Některé jsou subsociální, to znamená, že po určitou dobu se starají o vlastní larvy. Jen několik druhů je eusociálních.

Jejich chov je předurčen především díky tomu, že mají ze všech druhů největší snůšky medu. Ve včelím úlu najdeme celou řadu včel , kde má každá svůj specifický . Včela medonosná je ze všech zhruba asi tisíc druhů včel jedinou,. Hmyz podle entomoložky potřebuje k životu různorodé druhy půdy a . Hymenoptera, Api- dae, Apis.

Vstupování do hnízda včely jemenské. Trubci zadržují vysokou teplotu v průběhu letu v hrudi, i když jsou to často . V Asii žije dalších osm druhů. K negativním vlivům, ke kterým přispívá i velkoplošné pěstování jednoho druhu plodiny, patří i velmi časté holoseče.