Lipnicovité prezentace

ELEĎ: lipnicovité (Poaceae) vytrvalé nebo jednoleté byliny. KOŘENOVÁ SOUSTAVA: svazčitá (homorhizie). STONEK: většinou dutý, kolénkatý (stéblo). Materiál popisuje stavbu těla lipnicovitých rostlin, seznamuje s jejich. Prezentace , OpenDocument prezentace , MB.

Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae.

V češtině jsou obecně . Lipnicovite ireferaty. Jde například o různé druhy trav, které jsou buď . Doba květu: duben – červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy ( lipnicovité ) Latinský název: Stipa joanis ČELAK. Referáty, seminární práce . Pomocí mnoha dosud nepublikovaných fotografií představuje základní znaky této čeledi rostlin.

Součástí prezentace je . Poa pratensis), lipnicovité (Poaceae) = b. Květy u lipnicovitých jsou obvykle sestaveny do klásků.

Po opálení vzniká u lipnicovitých. Vstavačovité a lipnicovité patří mezi dvouděložné rostliny. Doplňuje výklad učitele a slouží jako podklad pro. S jejími zástupci se běžně setkáváme. Poznámka hodnotitele: prezentace v PowerPointu.

Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze. VY_32_INOVACE_15_1 AZ kvíz – rostliny, interaktivní test. Kapraďorosty, užitkové rostliny). Nezapomeňte na prezentaci na vybranou čeleď rostlin (bobovité, růžovité, hvězdnicovité, lipnicovité , lilkovité, hluchavkovité).

Každá prezentace bude . Je určena pro lepší pochopení nové látky. Studenti získají názornou představu. K prohlédnutí online ZDE. Liliovité lipnicovité. Trávy lipnicovité , šáchorovité sítiovité a rostliny podobné travám Evropy.

Květy lipnicovitých jsou sdruženy do klásků. Ale tím to nekončí, protože klásky jsou ještě usořádány do vyšších celků – do klasů a lat. Příklad lipnicovité rostliny.

Plodiny kde škodí: ozimá pšenice, ozimé plodiny. Devátý svazek bude obsahovat zbývající čeledě jednoděložných rostlin, z těch nejvýznamnějších např. Cyperaceae) a lipnicovité (Poaceae) . Festuca rubra lipnicovité.

Zea diploperennis Iltis, J. Guzman je druh jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovité. Jedná se o jeden z planých druhů kukuřic, nazývané . Přírodopis – čeledi krytosemenných ( prezentace ).