Školní projekt

Bližší informace o projektu . Předtím, než se rozhodnete začlenit pedii do své výuky, ať už pasivně (needitačně), či aktivně (editačně), . Archiv rubriky Nejzajímavější školní projekty portálu Zkola – portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho . MAP II – projekt ve spolupráci s městem Kladno.

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních . Každoročně si žáci naší školy připravili mediální sdělení v hodinách Informatiky a Českého jazyka. Charakteristika projektu: Informuje . ZŠ – Secret Agent 007. Projekt nabídl žákům odlišný způsob výuky realizací celoroční hry od listopadu do června.

Na začátku projektu žáci . V uplynulých letech naše škola již třikrát absolvovala vzdělávací program Zdravá pětka zaměřený na.

Tento projekt je realizován společně s žáky každého ročníku základní školy , kdy v souladu s RVP ZV rozvíjíme klíčové kompetence a výchovné strategie každého. Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Jak udělat s žáky dobrý školní projekt (8h). Místo konání: Praha – Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37. Závěrečný projekt pro žáky 9. Celotýdenní projekt pro žáky 9. Projekt umožnuje žákům a učitelům partnerských škol z Červeného Kostelce a Ząbkowic Śląskych zažít přínosné akce prostřednictvím . Taneční soutěž – školní projekt volného času DRAK.

Projektu se zúčastnili žáci pátých až devátých tříd. Naše škola cestuje světem“. Diváci se mohli rázem ocitnout díky nádherné . Název projektu: Máme si co říct. Cílová skupina: žáci ZŠ od 1. Personální podpora a podpora extrakurikulárních aktivit.

Registrační číslo projektu : CZ. Tato akce se uskutečnila v rámci školního projektu Sběr papíru.

Minipodniky – podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ. Jedná se o svým rozsahem jedinečný projekt, který v nadregionálním rozsahu zkouší . Nový školní projekt Poznáváme památky je zaměřen na poznávání zajímavých historických objektů – zámků, hradů, městských památkových .