Vodní plži

Podle tradičního systému se plži dělí na předožábré, zadožábré a plicnaté. Předožábří mají žábry před srdcem a . Vodní plži mají břišní stranu těla, stejně jako jejich suchozemští příbuzní, přizpůsobenou k pohybu v podobě svalnaté nohy. Příbuzenské vztahy našich vodních plžů. Neritaemorphi (zubovci). Ectobranchia (točenky).

Vodní plži

Basommatophora – spodnoocí. Jeden pár nezatažitelných tykadel, oči na bázi. Acroloxus lacustris – člunice jezerní, mm . I přesto se ale spousta plicnatých plžů vrátila do vodního prostředí. Druhy chované v DDM Orlová: Oblovka žravá (Achatina fulica).

Evolučně původnější jsou mořští plži. Během fylogeneze došlo k torzi těla ( stáčení útrobního vaku i ulity). Téma: Měkkýši – Plži. Popisuje hlavní znaky, životní prostředí a některé zástupce ze skupiny plžů. Zhruba dvě třetiny tvoří plži a zbylou.

Tento počet je srovnatelný s našimi. K dýchání u suchozemských plžů slouží plíce tvořené prokrvenou stěnou plášťové dutiny, u vodních jsou vyvinuta žábra. Voda je do plášťové dutiny nasávána . Na území naší republiky žije 2druhů, z toho 2tvoří plži a mlži. K obyvatelům většiny společenských akvárií patří také vodní plži (1).

Mohou být vítanými pomocníky při odstraňování řas a zbytků potravy. Jejich funkce je však . Trvale zkypřují dno například plži rodu Melanoides tuberculata. Dobře čistí stěny a rostliny od řas okružáci. Zoologie Malakologie. Autor záznamu: Michal Maňas Založeno: 01.

Vodní plži

V létě se jí venku daří nejlépe při teplotě vzduchu až °C, roste však už ve 72. Proto je vhodné tvrdou vodu míchat s dešťovou či jinou měkkou vodou. Vzhledem ke geografickému rozšíření se jejími mezihostiteli stávají místní vodní plži. Vývoj pokračuje až do opouštění mezihostitele cerkáriemi. PLOVATKA BAHENNÍ zašpičatělá ulita.

OKRUŽÁK PLOSKÝ plochá ulita . Suchozemští plži (praktikum). Většina druhů žije na . Ve sladkovodním prostředí se z vajíček motolic líhnou larvy, jejichž mezihostitelem jsou vodní plži. Ti pak vylučují invazivní cerkarie, jež penetrují do kůže plavců . Plži jsou významným objektem paleogeografických studií.

Vodní plži

Některé druhy vodních i suchozemských plžů (ampulárky, achatiny) jsou chovány ze záliby. Existuje neco na vodni sneky? Prosím o radu jak dlouho trvá rození vodních plžů. Někteří plži (např. ampulárie) špatně snášejí horka.

Využívají toho zejména někteří vodní mlži , kteří se plazí po odvrácené straně vodní hladiny stejně snadno jako po listech rostlin.