Půdní insekticid

Bezpečnostní opatření: SPo5: Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte. Riziko pro vodní organismy: – SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Je-li Force G aplikován do řádků při výsevu kukuřice, účinkuje proti půdním škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin: např. Pak vyzkoušejte SpinTor. CAREO (2v1) granulát je kombinovaný insekticidní a hnojivý půdní prostředek proti škůdcům, který chrání pokojové i balkónové květiny před škodlivým savým a. Půdní insekticidní přípravek ve formě volně tekoucích pevných granulí pro přímé použití v kukuřici proti bázlivci kukuřičnému.

Jedinečný insekticidní a fungicidní koncentrát Rock Effect na bázi přírodních látek je vhodný pro ekologické zemědělství. Aplikace postřikem, ochranná lhůta 0 . Většina prostředků proti škůdcům ( insekticidy ) působí kontaktně. Zahubíte tak i půdní larvy, tedy životní stádia mnoha škůdců. Rozdělují se na fungicidy (proti houbám) a insekticidy (proti hmyzu). Některé výrobky mohou být vícespektrální, tedy s větším polem působnosti.

FORCE G je půdní insekticid obsahující účinnou látku teflutrin ze . COGOLANDIA Growshop Pěstování Insekticidy a fungicidy Chemické insekticidy Insekticid na ochranu půdy 2g konopné půdy. Zároveň je možno ošetřit insekticidy kořeny a kořenové krčky proti kortikolním a půdním škůdcům (klikoroh borový, lýkohub borový a lýkohub drvař). G je granulovaný půdní insekticid obsahující účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyretroidů.

Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a . Pro lesní hospodářství bylo letos nově zaregistrováno nových insekticidů. Zřejmě nejvýznamnější je půdní insekticid Force G, určený k . Insekticidní mořidlo proti nebezpeč- ným půdním a listovým škůdcům ku- kuřice.