Zahradní jezírka pardubice

Mezi ostatními druhy včel je nejvíce hospodářsky využívána. Hlava včelí matky má srdcovitý tvar, dělnice trojúhelníkový a hlava trubce je kruhovi- tá. Některé jsou subsociální, to znamená, že po určitou dobu se starají o vlastní larvy. Jen několik druhů je eusociálních.

Jejich chov je předurčen především díky tomu, že mají ze všech druhů největší snůšky medu.

Ve včelím úlu najdeme celou řadu včel , kde má každá svůj specifický . Včela medonosná je ze všech zhruba asi tisíc druhů včel jedinou,. Hmyz podle entomoložky potřebuje k životu různorodé druhy půdy a . Hymenoptera, Api- dae, Apis. Vstupování do hnízda včely jemenské.

Trubci zadržují vysokou teplotu v průběhu letu v hrudi, i když jsou to často . V Asii žije dalších osm druhů.

K negativním vlivům, ke kterým přispívá i velkoplošné pěstování jednoho druhu plodiny, patří i velmi časté holoseče. Nejen včela medonosná, ale všechny včely na světě a jejich pestrá druhovost jsou zásadní. Jeden druh umí to a druhý zase jinou činnost s . V medném váčku začíná přeměna na med za účasti invertázy hltanové žlázy. Obsah medného váčku může včela zpětně vyvrhovat. Včelstvo tvoří tři druhy jedinců, rozdělených do jedné samčí a dvou samičích kast.

Jsou to dělnice (neplodné samičky), matka (plodná samička), trubci (samečci) a . U zemědělských plodin je . V Indii je producentem většiny dostupného medu. Dělnice včely obrovské . Náš střešní včelař nás ubezpečoval, že máme klidné plemeno včel. Z krajiny navíc postupně mizí důležité druhy rostlin, ze kterých včely.

Na rozdíl od včel žijících v půdě jsou mnohé další druhy samotářských včel a . Jde o samotářský druh , matka staví hnízdo v písku, aby chránila své potomky před extrémními pouštními teplotami. VČELA MEDONOSNÁ ZÁPADNÍ.

Méně opylovačů znamená pokles rozmanitosti rostlinných druhů nebo dokonce, že by mohly určité rostliny vymřít a spolu s nimi vyhynout . Vosa útočná a vosa obecná. Vespula Vulgaris a Vespula germanica). Vajíčko pokládá matky včely medonosné do. Jedná se o dva běžně se vyskytující druhy vos, které jsou . Geografické rasy, zvané též plemena včely medonosné obývaly původně vyhraněné. Sosák je nejkratší ze všech námi uváděných plemen, a to až mm.

Diverzita včel opylujících vybrané druhy plodin a jejich kontaminace pesticidy. Vedoucí diplomové práce: prof. Ladislav Kolář, DrSc.

Konzultant diplomové . Včelaření je na vzestupu, ovšem musíme myslet i na jiné druhy , než je včela medonosná. Jenom v Čechách najdeme asi 6druhů včel. Její název říká vše: Ochrana medonosných včel přírodě neprospívá.

V ČR není jen jeden druh včely. Nejsou zde jen včely medonosné, která jako jediná u nás žije .