Padlí révy vinné

Vyskytuje se zejména na lokalitách s množstvím srážek a trvale vysokou vzdušnou vlhkostí. Padlí révy patří mezi nejvýznamnější choroby révy vinné. Poškození, Biologie, Ochrana.

Příznaky: patogen napadá všechny zelené části keře, letorosty, listy, květenství a především nezralé . Původcem choroby je houba Erysiphe necator. Pro rozvoj révového .

Největším problémem jsou houbové choroby – hlavně plíseň révy (Plasmopara viticola) a padlí révy (Erysiphe necator), ty dokážou v problémových letech zcela. Vlhkosti vzduchu se však na mnoha stanovištích pohybují během dne i na hodnotách kolem. Přesto je však možné ve vinici příznaky padlí révy najít. Na letorostech, listech, květenstvích a hroznech se tvoří bělavé moučnaté povlaky podhoubí parazitické houby.

Postižená pletiva šednou a dochází k jejich. Plíseň révová a padlí révové patří k nejčastějším chorobám révy vinné. Jak révu ochránit, jaké přípravky použít?

Jul Choroby vinné révy trápí velkopěstitele i nadšence, kteří si hýčkají svůj malý vinohrad pro radost.

Napadají i jednotlivé keře, které jsou . Aug Skvrnité listy révy. Peronospora vytváří tzv. Napadené bobule se nejprve zbarví šedohnědě a potom . Mar Jako první byla do Evropy ze Severní Ameriky zavlečena parazitická houba padlí révové, lidově moučenka, černá ruda či oidium.

Cíl tohoto výzkumu bylo vyhodnocení odolnosti vůči padlí révy vinné (Erysiphe necator) na listech a bobulích, u stolních odrůd révy vinné v polních podmínkách. UV- B záření negativně ovlivňuje více růstových stádií padlí révy , a to včetně klíčení, . Optimální podmínky vytváří také vyšší relativní vlhkost vzduchu. Padlí u růží je odlišné od padlí révy a vytváří se za odliš- ných podmínek. Plán péče: termíny ochranných zásahů a periody ochrany. Hálčivci, vlnovníkovci.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám a révy vinné proti padlí. Najdete nás v Kolíně na Zálabí u sila. Sazenice jsou roubované , . Uncinula nestor (Schw.) Burr.

Urbánková- Staňková,. Masarykova Univerzita .