Povijnice nachová

Méně opylovačů znamená pokles rozmanitosti rostlinných druhů nebo dokonce, že by mohly určité rostliny vymřít a spolu s nimi vyhynout . Vosa útočná a vosa obecná. Vespula Vulgaris a Vespula germanica). Jedná se o dva běžně se vyskytující druhy vos, které jsou . Mezi ostatními druhy včel je nejvíce hospodářsky využívána a včelaři ji chovají v úlech různých velikostí.

Vajíčko pokládá matky včely medonosné do. Geografické rasy, zvané též plemena včely medonosné obývaly původně vyhraněné. Sosák je nejkratší ze všech námi uváděných plemen, a to až mm. Diverzita včel opylujících vybrané druhy plodin a jejich kontaminace pesticidy. Vedoucí diplomové práce: prof.

Ladislav Kolář, DrSc. Konzultant diplomové .

Včelaření je na vzestupu, ovšem musíme myslet i na jiné druhy , než je včela medonosná. Jenom v Čechách najdeme asi 6druhů včel. Její název říká vše: Ochrana medonosných včel přírodě neprospívá. V ČR není jen jeden druh včely.

Nejsou zde jen včely medonosné, která jako jediná u nás žije . Nejen včela medonosná, ale všechny včely na světě a jejich pestrá druhovost jsou zásadní. Jeden druh umí to a druhý zase jinou činnost s . V medném váčku začíná přeměna na med za účasti invertázy hltanové žlázy. Obsah medného váčku může včela zpětně vyvrhovat. Včelstvo tvoří tři druhy jedinců, rozdělených do jedné samčí a dvou samičích kast.

Jsou to dělnice (neplodné samičky), matka (plodná samička), trubci (samečci) a . U zemědělských plodin je . V Indii je producentem většiny dostupného medu. Dělnice včely obrovské . Náš střešní včelař nás ubezpečoval, že máme klidné plemeno včel. Z krajiny navíc postupně mizí důležité druhy rostlin, ze kterých včely.

Na rozdíl od včel žijících v půdě jsou mnohé další druhy samotářských včel a . Jde o samotářský druh , matka staví hnízdo v písku, aby chránila své potomky před extrémními pouštními teplotami. VČELA MEDONOSNÁ ZÁPADNÍ.