Padlí vinné révy

Vyskytuje se zejména na lokalitách s množstvím srážek a trvale vysokou vzdušnou vlhkostí. Padlí révy patří mezi nejvýznamnější choroby révy vinné. Poškození, Biologie, Ochrana.

Příznaky: patogen napadá všechny zelené části keře, letorosty, listy, květenství a především nezralé . Původcem choroby je houba Erysiphe necator. Pro rozvoj révového . Jako první byla do Evropy ze Severní Ameriky zavlečena parazitická houba padlí révové, lidově moučenka, černá ruda či oidium. Největším problémem jsou houbové choroby – hlavně plíseň révy (Plasmopara viticola) a padlí révy (Erysiphe necator), ty dokážou v problémových letech zcela. Choroby vinné révy trápí velkopěstitele i nadšence, kteří si hýčkají svůj malý vinohrad pro radost.

Napadají i jednotlivé keře, které jsou . Na letorostech, listech, květenstvích a hroznech se tvoří bělavé moučnaté povlaky podhoubí parazitické houby. Postižená pletiva šednou a . Plíseň révová a padlí révové patří k nejčastějším chorobám révy vinné. Jak révu ochránit, jaké přípravky použít? Vlhkosti vzduchu se však na mnoha stanovištích pohybují během dne i na hodnotách kolem.

Přesto je však možné ve vinici příznaky padlí révy najít. Je vhodné spojit ochranu proti padlí s ochranou proti plísni révy. Karathane New Kontaktní fungicid proti padlí na révě vinné , který současně omezuje . Plstnatost a kadeřavost: při rašení stříkáme přípravkem Omite 5EW či Sulkou nebo Sulikolem.

Postřik zopakujeme v druhé dekádě srpna. UV- B záření negativně ovlivňuje více růstových stádií padlí révy , a to včetně klíčení, . Najdete nás v Kolíně na Zálabí u sila. Sazenice jsou roubované , . Plán péče: termíny ochranných zásahů a periody ochrany. Hálčivci, vlnovníkovci.

Padlí u růží je odlišné od padlí révy a vytváří se za odliš- ných podmínek. Dodnes platí, že iodium, nebo správně česky padlí révové, patří mezi hospodářsky nejhorší choroby révy vinné. Dokáže úrodu zcela zničit. Ve Francii se udává . Klíčová slova: réva vinná (Vitis vinifera), padlí révové (Erysiphe necator), počasí, podnebí, rajonizace révy.

Nejvážnějšími houbovými chorobami révy vinné jsou padlí (oidium) a plíseň révy (peronospora), v pozdější době i šedá hniloba hroznů. Cíl tohoto výzkumu bylo vyhodnocení odolnosti vůči padlí révy vinné (Erysiphe necator) na listech a bobulích, u stolních odrůd révy vinné v polních podmínkách. Jsou odolné proti dvěma základním nemocem révy , a to peronospoře a padlí.

Pokud nám stačí pár kořenů révy nebo toužíme po vlastním bio víně . Uncinula nestor (Schw.) Burr.